Pas Karate Wiara CREDO i Dojo Kun Słowniczek Japoński Historia Sztuk Walki Kobiety i samoobrona Legendy budo Wschodnie Mądrości SENSEI, SEMPAI SHIHAN

,,ANDY’’ PARTNEREM PROGRAMU RODZINA 5+

rodzina 5 logo

Dnia 05.02.2014 Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,ANDY’’ reprezentowane przez Prezesa Zarządu Andrzeja Nowaczuka i Sekretarza Anetę Kondracikowską wstąpiło do Programu ,,Rodzina 5+’’ realizowanego przez Miasto Siemiatycze reprezentowane przez Burmistrza Piotra Siniakowicza przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siemiatycze Elżbiecie Boguszewskiej.

 

Jesteśmy trzecią placówką w Siemiatyczach, która przystąpiła do Projektu ,,Rodzina 5+’’. Jesteśmy po to, aby pomagać!

 

rodzina 5 01

 

rodzina 5 02